Maha Mrityunjaya Om Tryambakam Yajamahe Image in Hindi महामृत्युंजय मंत्र

महामृत्युंजय मंत्र

Maha Mrityunjaya Mantra in Hindi ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्‍बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्‍धनान् मृत्‍योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ !! Mahamrityunjay Mantra in English Om