Home > श्री हनुमान चालीसा
Shri Hanuman Chalisa Hindi Lyrics jai hanuman gyan gun sagar हनुमान चालीसा

श्री हनुमान चालीसा

॥ दोह॥ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु , जो दायक फल चारि॥ बुद्धिहीन तनु जानि के, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,