श्री सूर्यदेव की आरती

जय कश्यप नन्दन, ऊँ जय अदिति नन्दन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चन्दन॥ ऊँ जय कश्यप नन्दन। जय सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी। दुखहारी, सुखकारी, मानस मलहारी॥ ऊँ जय कश्यप नन्दन। जय सुर मुनि भूसुर वन्दित,